ပြည်တက္ကသိုလ် ကြေညာချက်(၂/၂၀၂၀)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပြည်တက္ကသိုလ် သင်တန်းနှစ်အသီးသီးတွင် ပထမပညာသင်ကာ ပထမနှစ်ဝက်ဆုံးစာမေးပွဲကို ပြည်တက္ကသိုလ် ပညာရေးအဖွဲ့၏ (၂၄-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၄:၀၀)နာရီ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ (၂၄-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစတင်၍ ရပ်နားလိုက်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *